share

การลงทะเบียนรับประสินค้า OSUKA เเละ การลงทะเบียนรับประสินค้า IMAX

Last updated: 20 Jan 2024
1227 Views
การรับประกันสินค้า OSUKA เเละ IMAX

Hardman เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ IMAX และ OSUKA ภายใต้การนำเข้าของ บริษัท ไอแม็กซ์ เพาเวอร์ทูล จำกัด ที่มีเครื่องมือช่างหลากหลายประเภททั้งเครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้า ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์เสริม เครื่องมือทำสวน และคัดสรรคสินค้าที่มีคุณภาพมาจัดจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมสำหรับลูกค้า

หนึ่งสิ่งที่ทาง บริษัท ฮาร์ดแมน จำกัด พร้อมบริการหลังการขายหลังจากสั่งซื้อสินค้าแบรนด์ IMAX และ OSUKA ได้เเก่ การลงทะเบียนรับประกันสินค้า การเคลมสินค้า การได้อะไหล่ หรือ อุปกรณ์ไปไม่ครบเเละเปลี่ยนสินค้าใหม่ กรณีสินค้ามีปัญหาภายใน 0-7วัน ซึ่ง Hatdman พร้อมให้บริการทุกระดัประทับใจ วันนี้ Hardman มาบอกวิธีการเหล่านี้ในลงทะเบียนว่าทำอย่างไรบ้าง


1. ขั้นตอนการลงทะเบียนการรับกัน

สำหรับการลงทะเบียนรับประกันสินค้าภายใต้แบรนด์ IMAX เเละ OSUKA มีการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลา 1 ปี เเละ 6 เดือน ตามลำดับ โดยลูกค้าจะต้องทำการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ซื้อให้เรียบร้อยภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน หรือวันรับสินค้าที่ระบุบนหลักฐานการซื้อ - ขาย  ซึ่งจะมีการลงทะเบียนสินค้าเพียง 2 ขั้นตอนดังนี้

 1. แสกน QR-CODE ข้างกล่องสินค้าของ IMAX หรือ OSUKA ทุกผลิตภัณฑ์
 2. ลูกค้าจะได้รับข้อความตอบกลับอัตโนมัติเป็นลิงค์ลงทะเบียน   https://bit.ly/47UeZml   หากลูกค้าไม่ได้รับแชท ให้แชท "ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า" เเละ "ลงทะเบียนรับประกันสินค้า" ซึ่งลูกค้าจะได้รับ Link ลงทะเบียนสินค้าให้กรอกข้อมูลรายละเอียดให้ชัดเจนเเละครบถ้วน
 3. สินค้าภายใต้แบรนด์ IMAX เเละ OSUKA จะได้รับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลา 1 ปี เเละ 6 เดือน ตามลำดับอัตโนมัติ หลังจากการกรอกข้อมูลเสร็จ

2.รายละเอียดและเงื่อนไขของนโยบายการรับประกัน

 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิประกันต่อเมื่อทำการลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน link ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน หรือวันรับสินค้าที่ระบุบนหลักฐานการซื้อ - ขาย 
 • ช่วงเวลาการรับประกันสินค้า จะเริ่มนับจากวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน หรือวันรับสินค้าที่ระบุบนหลักฐานการซื้อ-ขาย หลังจากท่านลงทะเบียนรับประกันออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาช่วงเวลาการรับประกันสินค้าของท่านภายในระยะเวลา 7 วันนับจากการลงทะเบียน โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
  • ข้อมูลผู้ลงทะเบียนที่ถูกต้อง ครบถ้วน
  • ข้อมูลสินค้าที่ลงทะเบียนรับประกัน ถูกต้อง ครบถ้วน
  • ผู้ลงทะเบียนอัพโหลดภาพใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้อขายที่ระบุ "วันที่ได้รับสินค้า" และ "ชื่อร้านค้าที่ซื้อ" อย่างถูกต้อง ชัดเจน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกัน ระยะเวลาการรับประกัน หรือยกเลิกการรับประกันโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 • กรณีตรวจสอบพบในภายหลังว่า ข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนรับประกันเป็นเท็จ จะถือว่าการรับประกันสิ้นสุดทันที
 • บริษัทฯ ให้การรับประกันสินค้าที่เสียหายจากความบกพร่องในการผลิตสินค้าเท่านั้น ไม่ครอบคลุมเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 

 • บริษัทจะไม่มีการรับประกันหากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 
  • รุ่นและหมายเลขเครื่องของสินค้าที่ส่งซ่อม ไม่ตรงกับรุ่นและหมายเลขเครื่องที่ในข้อมูลประกันออนไลน์
  • ไม่มีหลักฐานการสั่งซื้อ / หลักฐานการลงทะเบียนประกันออนไลน์ 
  • เกินระยะเวลาประกัน 
 • การพิจารณาค่าบริการซ่อมฟรี และค่าอะไหล่ฟรี เป็นดุลพินิจของบริษัทฯ ในการตรวจสอบ สาเหตุแห่งความเสียหายที่เกิดแก่สินค้า ว่าเข้าเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ โดยคำตัดสินจาก บริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

3. รายละเอียดและเงื่อนไขของนโยบายค่าขนส่งในกรณีการรับประกัน

กรณีที่สั่งซื้อจากช่องทางออนไลน์ ทางบริษัทจะเป็นผู้ออกค่าขนส่ง ขาส่งซ่อม และขาส่งกลับ ให้สำหรับการรับประกันสินค้า มีดังนี้ 

 • กรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ บริษัทจะรับผิดชอบค่าส่งตามกรณีดังต่อไปนี้
  • กรณี DOA (Dead on arrival), สินค้าชำรุด ไม่ทำงาน เปิดไม่ติด ทันทีตั้งแต่ ชำระเงิน / ได้รับสินค้า หรือ พึ่งเปิดกล่องลองเทสสินค้า
  • กรณี DAP (Defect After Purchase), สินค้าชำรุด ไม่ทำงาน เปิดไม่ติด หลังจากวันที่ชำระเงิน / ได้รับสินค้า 7 วัน
  • กรณี Repeat Service, ที่ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายทันทีหลังจากพึ่งได้รับการซ่อมสินค้าส่งกลับไปจากทางบริษัท
  • ให้ลูกค้าใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการซื้อขาย และ หลักฐานการลงทะเบียนรับประกัน ในการอ้างอิงระยะเวลารับประกันสินค้า และใช้เป็นหลักฐานแสดงกับศูนย์บริการเมื่อมีเหตุต้องส่งเครื่องซ่อม
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ครอบคลุมการรับประกัน หรือ เปลี่ยนสินค้าใหม่ หากตรวจสอบพบว่า สินค้าไม่เข้าเกณฑ์การรับประกันตามข้อ5 ของ นโยบายการรับประกัน
 • หากพบเจอกรณีดังกล่าวตามข้อ 1.1.1-1.1.3 ให้ทำการแจ้งฝ่ายบริการของบริษัท ทันที
 • ค่าขนส่งบริษัทจะทำการจ่ายคืนโดยการ โอนผ่านธนาคาร  หลังจากที่บริษัทส่งสินค้ากลับไปให้ลูกค้าแล้วเท่านั้น โดยลูกค้าต้องแนบหลักฐานบิลใบเสร็จค่าขนส่งจริงมายืนยันเท่านั้น

สรุป การลงทะเบียนรับประกันสินค้าภายใต้แบรนด์ IMAX เเละ OSUKA มีการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลา 1 ปี เเละ 6 เดือน ตามลำดับ โดยลูกค้าจะต้องทำการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ซื้อให้เรียบร้อยภายในระยะเวลา 7 วัน ซึ่งขั้นในการลงทะเบียนง่าย ๆ คือ 1 แสกน QR code ข้างกล่อง 2.รอรับลิงค์สินค้า เเล้วลงทะเบียน นี้คือ 2 ขึ้นตอนง่าย ๆ ที่สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตัวเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ