โปรโมชั่นสุดพิเศษ จาก PROMIX

แลก PROMIX ง่าย ๆ เพียง 5 ขั้นตอน

ซื้อเครื่องมือช่าง 18V

แลกฟรี แบตเตอรี่ PROMIX

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. ระยะเวลา:เมื่อซื้อเครื่องมือไร้สายบ๊อช 18 โวลท์ที่ร่วมรายการในราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2567 (หรือจนกว่าจะมีกำหนดเปลี่ยนแปลง)

2. โปรโมชั่น:แลกรับแบตเตอรี่โดยใช้คะแนน PRO-MIX ผ่านแอป BeConnected เท่านั้น ผู้ร่วมกิจกรรมต้องดาวน์โหลดแอป BeConnected และสมัครสมาชิกก่อน

3. คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม:ขอสงวนสิทธิ์คะแนน PRO-MIX ให้กับผู้ใช้งานจริงที่ลงทะเบียน BeConnected, กลุ่ม Private (เอกชน) และ Professional (ช่างมืออาชีพ) เท่านั้น สำหรับผู้ใช้กลุ่ม Corporate (องค์กร), พนักงานบ๊อช, ตัวแทนจำหน่าย, ร้านค้าช่วง รวมถึงเครือญาติ ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้

4. เครื่องมือที่ร่วมรายการ:เครื่องมือไร้สายบ๊อช 18 โวลท์ทุกรุ่น ยกเว้นอุปกรณ์เสริม แบตเตอรี่ แท่นชาร์จ และไฟฉายรุ่น GLI 180 LI และ GLI 180 VariLED

5. การรับคะแนนสะสม PRO-MIX

  • ลงทะเบียนเครื่องมือ 18 โวลท์ในแอป BeConnected ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด หรือลงทะเบียนกรอกข้อมูลรหัสเครื่องและหมายเลขซีเรียลของเครื่องมือด้วยตัวคุณเอง
  • ทำการลงทะเบียนเครื่องมืออย่างสมบูรณ์ด้วยการอัปโหลดหลักฐานการซื้อเครื่องมือไร้สาย 18V ที่ร่วมรายการ เพื่อรับคะแนน PRO-MIX

6. เงื่อนไขหลักฐานการซื้อ:หลักฐานการซื้อสามารถเป็นใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีฉบับเต็ม/ย่อ หรือใบส่งสินค้า ซึ่งจะต้องมีการระบุชื่อตัวแทนจำหน่าย รุ่นสินค้า วันที่ซื้อสินค้าอย่างชัดเจน

7. คะแนน PRO-MIX:

  • ลงทะเบียนเครื่องมือ 18V ที่ร่วมรายการ 1 เครื่อง รับ 100 คะแนน ขอสงวนสิทธิ์รับคะแนน PRO-MIX สูงสุดที่ 1,200 คะแนนต่อหนึ่งบัญชีผู้ใช้
  • คะแนนมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่ได้รับคะแนน ซึ่งก่อนที่จะถึงวันหมดอายุคะแนน ผู้ร่วมโปรโมชั่นสามารถนำคะแนนไปแลกของรางวัล PRO-MIX ได้ตามต้องการ
  • คะแนนและของรางวัลไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้

8. แลกของรางวัล:

  • แลกของรางวัล PRO-MIX ได้ ที่แอป BeConnected ในเมนูแลกคะแนน โดยสามารถทำการแลกของรางวัลกลุ่ม PRO-MIX ด้วยคะแนน PRO-MIX เท่านั้น
  • หลังจากทางบริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบการแลกของรางวัล PRO-MIX แล้วว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น ของรางวัล PRO-MIX ที่คุณแลกจะได้รับการจัดส่งตามที่อยู่จัดส่งภายใน 30 วันทำการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ เพิกถอน หรือยกเลิกโปรโมชั่น เปลี่ยนแปลงรายการของรางวัล และแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกกรณีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทฯ จะทำการสื่อสารผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Bosch Professional Power Tools and Accessories

10. ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องหรือความแตกต่างระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงเนื้อหาของข้อมูลการตลาดออนไลน์และ/หรือสื่อส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนี้ ให้ยึดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นหลัก

11. ในกรณีเกิดข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวกับและ/หรือที่เกิดจากโปรโมชั่นนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการคำนวณ หรือการขัดข้องหรือข้อผิดพลาดที่เกิดจากอุปกรณ์ใดๆ หรือตรวจพบพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงในการกระทำการทุจริต หรือการละเมิดข้อกำหนดโปรโมชั่นใดๆ ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

12. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้ทำการใดๆ ที่นำไปสู่ความเสียหาย สูญเสีย หรือก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่บริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับและ/หรือเกิดขึ้นจากการที่ผู้ร่วมกิจกรรมละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

13. ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่นฉบับนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย โดยไม่ต้องคำนึงถึงบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย หากข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ของโปรโมชั่นนี้เป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายใดๆ ให้ถือว่าข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่นๆ ของโปรโมชั่นที่สมบูรณ์แยกจากส่วนที่เป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ รวมทั้งมีผลใช้บังคับได้ต่อไป

เครื่องมือไฟฟ้าไร้สายระดับมืออาชีพ BOSCH 18V

  เครื่องมือและแบตเตอรี่ที่ตอบโจทย์การทำงานของคุณได้อย่างครบครัน  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ